School

"Laat deze plek een bron van dromen zijn…"
 
De missie van de school: Waar staan wij voor?
Basisschool Aan de Bron is voor iedereen een bron van leren en ontwikkelen.
De school is gehuisvest in een mooi, modern gebouw aan de rand van een park, in het centrum van Weert. Voorheen lag hier een waterleiding maatschappij waarop de naam van de school is gebaseerd. Het gebouw is ingericht volgens de visie van school. Twee leerkrachten werken samen in een lokaal met een grotere groep leerlingen. Dit vraagt van de leerkrachten om intensief samen te werken en verantwoordelijkheden te delen, open te staan voor elkaar en gebruik te maken van elkaars talenten.
  
De visie van de school: Waar gaan we voor?
Aan de Bron is een school die 'middenin de wijk' staat en graag op alle lagen samenwerkt. Daarbij staat het 'bereiken van ieder kind' altijd centraal. Onze leerlingenpopulatie is divers en een afspiegeling van onze omgeving. Leerlingen, ouders en teamleden zijn betrokken bij de school. Het team heeft passie voor onderwijs, is deskundig en ontwikkelt zich voortdurend. De inhoud en vorm van ons onderwijs, met de daarbij horende eisen en resultaten, sluiten aan bij de ontwikkeling van iedere leerling. Daarbij zijn wij voortdurend op zoek naar methodes en methodieken die het beste aansluiten bij de (veranderende) leerbehoeftes van onze leerlingen. 
Naast het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden investeren wij onder andere  in samenwerking, communicatie, kritisch denken en creativiteit. Iedere leerling voelt zich verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leer- en ontwikkelingsproces en is hier eigenaar van. Samenwerken en samen leren zijn hierbij absolute voorwaarden. Onze leerlingen herkennen problemen, communiceren deze en zoeken, samen met hun leerlingen en de leerkracht, voortdurend naar strategische oplossingen. Door samenwerking leren ze rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen. Ze reflecteren op eigen handelen, kunnen en durven door de bril van een ander te kijken. Onze leerlingen hebben inzicht en respect voor elkaar en voor andere culturen.

School Ondersteuningsplan
In het kader van Passend onderwijs heeft onze school in kaart gebracht welke ondersteuning en begeleiding wij kunnen bieden. Het gaat hierbij om ondersteuning aan alle leerlingen.

Dit kun u nalezen in het School specifiek ondersteuningsplan (SOP).