Kennismakingsgesprekken

18-09-2022
De komende weken vinden de kennismakingsgesprekken plaats.
Wilt u kennismaken met onze school? Maak dan een afspraak met onze schoolleider of interne begeleider.
Wilt u meer informatie aanvragen?
Neem contact op via bijgaande link!